Ceļojuma apdrošināšana

1 1. Ceļojuma galamērķis un laiks
2 2. Personas, kuras vēlaties apdrošināt
3 3. Aktīvā atpūta

Kāpēc arī Tev nepieciešama ceļojuma apdrošināšana? ceļojumu apdrošināšana?

Nav nozīmes, vai Tavs ceļojums norisinās pieczvaigžņu viesnīcā vai ar mugursomu plecos un izstieptu īkšķi – ceļojumu apdrošināšana nepieciešama ikvienam.

Pasaule ir neparedzama, un dažādas likstas var uzklupt ik uz soļa. Īpaši uzmanīgiem jābūt ceļotājiem – kāds tālzemju bacilis vai nejaušs kritiens var pamatīgi izbojāt Tavu atpūtu, kā arī iecirst robu maciņā. Ja vēlies uzzināt, kā iegādāties tieši Tavam ceļojumam piemērotāko polisi, iepazīsties ar mūsu sagatavoto rakstu – garantējam, ka pēc tā izlasīšanas Tu būsi eksperts ceļojumu apdrošināšanas polišu jautājumos!

Ceļojuma apdrošināšanas darījuma noteikumi

CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANAS INTERNETA DARĪJUMU NOTEIKUMI

1. Apdrošināšanas cenu aprēķinu un polises iegādi nodrošina SIA „IIZI Brokers” (turpmāk – IIZI vai IIZI Brokers).

2. Klients: ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot, vai ir jebkādā citādā veidā saistīta ar kādu no IIZI sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību: IIZI Brokers, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas Izplatīšanas likuma 34. un 36.panta prasībām, ir pienākums par savu darbību sniegt Klientam šādu informāciju:

3.1. Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, kura rezultātā Klients izvēlas slēgt apdrošināšanas līgumu, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība – SIA “ IIZI BROKERS”, reģistrācijas numurs 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, elektroniskā pasta adrese: birojs@iizi.lv.

3.1.1. IIZI Brokers sniedz individualizētas rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. IIZI Brokers sniedz Klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai Klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šo informāciju IIZI Brokers sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai un Klienta kategorijai.

3.1.2. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt rakstveida sūdzību IIZI Brokers, par IIZI Brokers sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši kārtībai, kas atrodama IIZI Brokers mājaslapā

3.1.3. IIZI Brokers ir reģistrēts kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, Latvijas Bankas uzturētajā, publiskajā un jebkurai personai pieejamajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar reģistrācijas nr.06.09.02/143. Pārliecināties par IIZI Brokers reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Latvijas Bankai vai tās mājas lapā www.bank.lv.

3.1.4. IIZI Brokers nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības IIZI Brokers, kas aptver 10 un vairāk procentu no IIZI Brokers balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

3.1.5. IIZI Brokers nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.

3.1.6. IIZI Brokers atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

3.2. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas IIZI Brokers, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu.

3.3. IIZI Brokers, ievērojot Klienta vajadzības, sniedz ieteikumus un sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi.

4. Ceļojuma apdrošināšanas polišu izdošanu nodrošina IIZI izstrādāts automātisks risinājums www.iizi.lv, kas pieejams katru dienu no 00:00 – 24:00. Gadījumos, kad automātiska polises izdošana nav iespējama, polisi izdod IIZI darbinieks, darba laikā (darba dienās no plkst. 9:00-17.30). Ceļojuma apdrošināšanas polises iegāde uzskatāma par pabeigtu tad, kad polises kopija ir saņemta Klienta norādītajā e-pasta kastītē. Ja polise pēc iegādes nav saņemta norādītājā e-pasta adresē, ceļojuma apdrošināšanas spēkā esamība jāpārbauda sazinoties ar IIZI.

5. Ar IIZI starpniecību portālā ir iespējams iegādāties Ceļojumu apdrošināšanas polises no sadarbības partneriem – apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas polišu noteikumus nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība.

6. Apdrošināšanas cenu nosaka katrs apdrošinātājs – IIZI negarantē cenu pareizību. Retos gadījumos aprēķinātā ceļojuma apdrošināšanas cena var nesakrist ar ceļojuma apdrošināšanas cenu iegādes brīdī – šādā gadījumā automātiska ceļojuma apdrošināšanas iegāde tiks pārtraukta un ar Klientu sazināsies IIZI darbinieks.

7. Iegādājoties Ceļojumu apdrošināšanas polisi, Klientam ir jāiesniedz sekojoša informācija:

7.1. Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, mob. tālruņa numuru un e-pasta adresi

7.2. Uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi (ja polisi pasūta Juridiskā persona)

7.3. Klienta pasta adresi

7.4. Ceļojumu apdrošināšanas polises darbības termiņu, darbības teritoriju, apdrošināmos riskus, ceļošanas veidu un atpūtas tipu.

8. IIZI nav atbildīgs par Klienta nepareizu vai kļūdaini noradītu un ievadītu informāciju.

9. IIZI izdotās Ceļojumu apdrošināšanas polises ir iespējams apmaksāt:

9.1. ar kredītkartēm (MasterCard, Visa ) un debetkartēm (Maestro, Visa Electron), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā;

9.2. izmantojot SWEDBANK, SEB Banka vai Luminor Bank (Nordea) interneta banku;

9.3. ar pārskaitījumu, apmaksājot mūsu priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski).

10. Ja Klients veicis norēķinu par Ceļojumu apdrošināšanas polisi, bet polises izdošana nav bijusi iespējama un Klients vēlas vēl nenotikušo darījumu atcelt, samaksātā summa Klientam tiek atgriezta 14 dienu laikā pēc Klienta rakstiska (t.sk. e-pasta veidā) pieprasījuma anulēt darījumu, saņemšanas.

11. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

12. Ceļojumu apdrošināšanas polises iegāde uzskatāma par veiksmīgu tad, kad polises kopija ir saņemta Klienta norādītajā e-pasta kastītē un kad polises ir apmaksāta polisē norādītajā termiņā un saskaņā ar IIZI izsniegto rēķinu vai polisē norādītajiem rekvizītiem.

13. IIZI nav atbildīgs par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Klientam un/vai jebkurai trešajai personai:

- sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;

- kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežojot, ar Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;

- kas ir radušies Klientam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;

- kas ir radušies Klientam norādot nepareizu Ceļojumu polises darbības termiņu;

- par zaudējumiem, kas var rasties Klientam ar pasūtītās apdrošināšanas polises laicīgu neapmaksāšanu, vai nestāšanos spēkā noteiktā termiņā.

14. Veicot polises pirkumu Klients apstiprina, ka par visiem Klientam neskaidrajiem apdrošināšanas jautājumiem Klients ir konsultējies ar IIZI, un izvēlētajā apdrošināšanas variantā tiek pareizi atspoguļotas Klienta patiesās, izvēlētās apdrošināšanas intereses, kā arī galvenās prasības apdrošināšanas līgumam, tai skaitā riski, pret kuriem Klients vēlas apdrošināties, kā arī apdrošināšanas aizsardzības apmērs un pašriska robeža. Veicot pirkumu Klients apstiprina, ka apdrošināšanas nosacījumi ir skaidri un papildus apdrošināšanas nosacījumu paskaidrošana no IIZI puses nav nepieciešama.

15. Polises spēkā stāšanās laiks, polises noteikumi, darbības teritorija, iekļautais apdrošināšanas risku segums, pašrisks un prēmija ir norādīti apdrošināšanas polisē. Ja Klients polisē konstatē neatbilstības, par to nekavējoties ir jāpaziņo IIZI.

16. Personu datu aizsardzība un konfidencialitāte: informācija par Klientu un pasūtījumu portālā tiks izmantota un apstrādāta tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

17. Nododot IIZI rīcībā savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Klients piekrīt saņemt informāciju par polišu beigu termiņiem.

18. Visi strīdi, kas saistīti ar portāla lietošanu, polišu pasūtīšanu un lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā tas nav iespējams, risinājums tiek meklēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

19. Īpašuma tiesības uz apdrošināšanas polišu cenas aprēķina kalkulatoru (risinājumu / moduli) pieder tikai IIZI Brokers. Satura pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Četri iemesli, kāpēc par ceļošanas polisi nevajadzētu aizmirst

Tu noteikti gribētu, lai visas ķezas un nebūšanas Tev met līkumu, vai ne? Arī mēs Tev to no sirds novēlam, taču, diemžēl, lai cik piesardzīgs arī Tu nebūtu, notikt var jebkas. Iepazīsties ar četriem piemēriem, kā ceļojums var pārvērsties strespilnā murgā.

Skaisti kalni un brīvais kritiens

Iedomājies situāciju – Tu dodies uz slēpošanas kūrortu, no kura loga paveras lieliska ainava; kūrortā Tevi sagaida gardas maltītes, relaksēšanās saunā, līdzi esi paņēmis arī savu otro pusīti, un šķiet, ka septiņas dienas paradīzes virsū ir sākušās. Taču, ak, vai – esi pārvērtējis savas slēpošanas prasmes un jau pirmajā dienā kalns izrādījies viltīgāks par Tevi, liekot kūleņot un galu galā iedzīvoties arī nopietnā traumā. Ar ārstēšanu viss, protams, līmenī – tiek pasūtīts spectransports Tevis transportēšanai, veikta operācija, nodrošināta labākā aprūpe un medikamenti, taču, ieraugot rēķinu, mati saceļas stāvus, un saproti, ka nākamos mēnešus (un varbūt pat gadus) nāksies tā pamatīgāk savilkt jostu, jo vajadzēs šķirties no padsmit tūkstošiem eiro. Un slēpošana arī beigusies (lai gan tā šādos brīžos ir pēdējā lieta, par ko uztraukties).

 

 

 

 

 

Mazs cinītis gāž lielu vezumu

Latvijā odu un citu knišļu kodumi diemžēl ir ikdiena (protams, runājot par vasaras sezonu). Taču par laimi nopietnas veselības problēmas, ja vien Tev nav kāda alerģija, tie sagādāt nespēj. Bet atliek aizlidot dažus tūkstošos kilometrus tālāk, un briesmas pēkšņi sāk uzglūnēt no katra stūra. Iedomājies situāciju – Tu dodies uz kādu eksotisku valsti Āfrikas vidienē. Esi kārtīgi bruņojies (lasi – veicis nepieciešamo pošu kursu tepat, Latvijā), tomēr pēc kāda Tev pirmo reizi redzēta knišļa koduma jūti, ka īsti labi tas viss tomēr nebeigsies. Gala rezultāts – izbojāts ceļojums un kaudze ar rēķiniem par medicīniska rakstura pakalpojumiem. Nav tas labākais veids, kā pavadīt brīvo laiku.

Neredzamie “ciemiņi”

Iedomājies, ka esi devies uz vienu no rietumu pasaules metropolēm – Parīzi. Lai vairāk naudas būtu vietējās gastronomijas baudīšanai, esi nolēmis ietaupīt naudu, izvēloties nomaļāku hosteli, un arī ceļojumu apdrošināšana online Tevi galu galā neuzrunāja. Ierodoties hostelī, pamani, ka tajā ir viss nepieciešamais, kas vajadzīgs – ērta gulta, silta duša un gana laba atrašanās vieta, kā arī ievērojami zemāka cena, salīdzinot ar pilsētas centrālajos rajonos esošajām viesnīcām. Taču, atgriežoties no garas pastaigas pa pilsētu, pamani, ka esi kļuvis par garnadžu upuri. Pazudis ir teju viss – sākot ar datoru un beidzot ar higiēnas piederumu maciņu. Labā ziņa – par bagāžas iekļaušanos nepieciešamajā svarā uztraukties nevajadzēs. Sliktā ziņa – lieli izdevumi un sabojāti nervi.

 

 

 

 

 

“Saīsinātais” ceļojums

Esi devies savā sapņu ceļojumā vairāk nekā nedēļas garumā. Palmas, supergardi kokteiļi, jūras smiltis, karstasinīgas dejas un ballītes – viss, kas nepieciešams pilnai laimei un bezrūpībai. Protams, izdevumi arī nav bijuši no mazajiem, taču, ak vai – jau pēc pāris dienām saņem ziņu, ka diemžēl laiks doties mājup. Iemesli tam var būt patiešām dažādi – sākot ar tuvāko cilvēku veselības likstām un beidzot ar neatliekamiem pienākumiem darbā vai biznesā. Arī šādā situācijā jārēķinās ne tikai ar “beigtu ballīti”, bet kārtējo robu budžetā, jo iegādāties biļeti uz mājām jau nākamajā dienā ir gana sālīti pat tad, ja atrodies kādā no tuvējām valstīm.

5 mīti par ceļojumu apdrošināšanu

Kā jau par teju ikvienu tematu, arī ceļojumu apdrošināšana ir kas tāds, par ko gan virtuālās, gan reālās sarunās tiek lauzti šķēpi, un nereti iespējams dzirdēt apgalvojumus, kas apdrošināšanas brokeriem labākajā gadījumā liek pasmaidīt. Lūk, pieci mīti, kas, ļoti iespējams, ir vieni no izplatītākajiem, ja runājam par ceļojumu apdrošināšanu.

 

Ja nu kas atgadīsies, par mani parūpēsies vēstniecība

Šajā mītā ir daļa patiesības. Tiesa gan, pavisam, pavisam neliela. Vēstniecība palīdzēs tad, ja, piemēram, kāds Tev būs nozadzis pasi, taču, ja dosies uz vēstniecību ar sūdzībām par, piemēram, veselības problēmām, Tev noteikti sniegs ieteikumus, kā ar tām tikt galā, taču izdevumi galu galā tāpat būs jāsedz pašam.

 

Man ir veselības apdrošināšanas polise – ar to taču pietiks

Jā, pietiks, ja ceļojuma laikā Tavs ķermenis strādās kā Šveices pulkstenis. Taču, ja kādā brīdī radīsies veselības problēmas, pastāv ļoti liela iespējamība, ka ar tām saistītos izdevumus nāksies segties pašam, jo praktiski visas veselības apdrošināšanas polises darbojas tikai un vienīgi tās valsts robežās, kurā tā iegādāta. Protams, savu daļu drošības, ceļojot par Eiropu, sniedz Valsts garantētā veselības apdrošināšana (EVAK), taču paļaujoties tikai uz to, vari iedzīvoties LIELOS zaudējumos.

 

Apdrošināšanas polise ir tikai lieki izdevumi, un tā ir dārga

Ja mēs Tev jautātu, cik izmaksā maltīte vienai personai labā restorānā, kāda būtu Tava atbilde? Visticamāk, ka nosauktā summa sasniegtu vismaz 15 eiro. Ceļojumu apdrošināšana reizēm mēdz būt lētāka par pusdienām restorānā – piemēram, dodoties septiņu dienu garā ceļojumā uz kādu no Eiropas valstīm, izmantosi gan lidsabiedrības pakalpojumus, kā arī grasies pārvietoties ar auto, polises cena var būt pat zem 10 eiro (ar noteikumu, ka tās iegādei tiek izmantots ceļojumu apdrošināšanas kalkulators, kas ļauj atrast zemāko cenu). Kā minimumu ieteicams apdrošināt vismaz medicīniskos izdevumus par 70 000 eiro – šāds segums izmaksās mazāk par 5 eiro! Protams, polises cena ļoti lielā mērā var mainīties, ņemot vērā tā ilgumu, pārvietošanās veidu, plānotās aktivitātes, galamērķi, segumus, kurus vēlies apdrošināt utt., bet rezumē galu galā ir viens – ja vari atļauties doties ceļojumā, arī ceļojumu apdrošināšana online Tev noteikti būs pa kabatai.

 

Valstī, uz kuru es dodos, medicīnas aprūpe ir ļoti lēta, tāpēc polise nav vajadzīga

Ja reiz medicīnas izdevumi šajā valstī ir tik zemi, tad tam jābūt arī kādam iemeslam. Un bieži vien iemesls ir tāds, ka sniegtie pakalpojumi gluži vienkārši ir zemas kvalitātes vai nepilnvērtīgi. Protams, ka ar nelielu brūci vai kādu citu veselības ķibeli, par kuru mēdz sacīt, ka tā “līdz kāzām sadzīs”, būs iespējams tikt galā jebkurā pasaules malā, bet vai esi aizdomājies, kas notiks, ja (tpfu, tpfu, tpfu) iegūsi kādu smagāku traumu un Tevi vajadzēs transportēt uz vietu, kur ir piemērotas iespējas veikt nepieciešamās manipulācijas? Varam pačukstēt priekšā – reizēm izdevumi šādos gadījumos sasniedz labas automašīnas cenu. Labas un jaunas automašīnas cenu.

 

Polises iegūšana ir laikietilpīgs process

Šis apgalvojums ir patiess vien tad, ja laikietilpīgs process Tavā skatījumā ilgst dažas minūtes. Tieši tik ilgs laika posms nepieciešams, lai iegūtu sev nepieciešamo apdrošināšanas polisi. Procesu ievērojami atvieglo ceļojumu apdrošināšanas kalkulators, kas ļauj precīzi salīdzināt ceļojumu apdrošināšanas iespējas. Laiks, kad bija jāzvana paziņam-apdrošinātājam, lai tiktu sagatavots piedāvājums un vairākas stundas jāgaida rezultāts, ir aiz muguras!

Ceļojumu apdrošināšana pa vecuma grupām: labākā ceļojumu apdrošināšana tieši Tev

Lai gan gadi ir tikai skaitlis un vecums ir relatīvs, kopumā vērtējot, katrai vecuma grupai ceļojumu apdrošināšanas polise ir nepieciešama nedaudz atšķirīga. Atrodi sev piemērotāko sadaļu, lai uzzinātu vairāk!

 

Ceļojumu apdrošināšana jauniešiem un to vecākiem

Ceļojumā dodoties jaunietim, apdrošināšanas polise ir teju obligāta – šajā vecumā, kā jau mēdz teikt, jūra ir līdz ceļiem, tāpēc par drošību padomāt jauneklim dažreiz aizmirstas.

Iegādājoties polisi jaunietim, īpaši svarīgi pievērst uzmanību tādiem segumiem kā nelaimes gadījumi, kā arī civiltiesiskā atbildība. Ko katrs no šiem segumiem dod? Nelaimes gadījumu segumss nodrošina kompensāciju gadījumos, ja negadījuma rezultātā iestājusies nāve vai invaliditāte. Savukārt civiltiesiskā atbildība pasargā no izdevumiem, kas radušies, ja neapzināti gadījies nodarīt mantiskus vai miesas bojājumus un pret Tevi izvirzīta prasība.

 

Ceļojumu apdrošināšana studentiem

Ne velti tiek teikts, ka studiju laiks ir skaistākais laiks cilvēka dzīvē – tās ir neskaitāmas iespējas, un viena no tām ir arī ceļošana – galu galā tiek piedāvāti gan dažādi apmaiņas projekti, piemēram, “Erasmus+”, turklāt nereti tas ir pēdējais solis pirms “nopietnās dzīves”, un kādēļ gan to nepavadīt ceļojot? Iespējas taču ir tik dažādas – sākot ar tuvāko kaimiņvalstu apskatīšanu un beidzot ar tālām un eksotiskām zemēm, turklāt, pateicoties dažādām aplikācijām, tagad taču iespējams ceļot tik lēti. Izklausās, ka studentu ceļojumu ir vienkārši lieliski, vai ne? Ne gluži, jo, kā izrādās, tieši studenti ir visvairāk pakļauti dažādām likstām, it īpaši – zādzībām un laupīšanām. Tieši tāpēc ceļojumu apdrošināšana studentiem ir īpaši aktuāls jautājums.

Tā kā studentiem nereti nav sveša arī aktīvā un ekstrēmā atpūta, rūpīgi jāpadomā arī par šo aspektu. Ko darīt, ja vēl kārtīgi nezini, vai ceļojuma laikā metīsies ārā no lidmašīnas ar izpletni mugurā vai arī nodosies galvu reibinošiem piedzīvojumiem ar snovborda dēli vai slēpēm pie kājām? Arī šādos gadījumos polisē ieteicams iekļaut attiecīgo segumu – tas polisi padarīs dārgāku, bet gadījumā, ja tomēr nodosies kādai ekstrēmākai izklaidei un savainosi sevi, būsi ietaupījis žūksni naudas, un nodoties ekstrēmajām izklaidēm varēsi ar drošu sirdi.

Savukārt, ja uz ārzemēm dodies nevis atpūsties, bet gan studēt vai strādāt praksē, laiks, kuru pavadīsi ārpus savas valsts robežām, noteikti būs ilgāks. Šādos gadījumos piemērots risinājums var būt īpaši studentu vajadzībām izveidotās ceļojumu apdrošināšanas polises, kas nodrošina apdrošināšanu uz ilgāku laika sprīdi. Līdz ar to Tev katru dienu nebūs jājūtas tā, it kā uz katra stūra gaidītu ķibeles, kas var sagādāt lielus zaudējumus.

 

Ceļojumu apdrošināšana pieaugušajiem

Visplašākais ceļojumu apdrošināšanas piedāvājums ir piemērots tieši pieaugušajiem. Kā izvēlēties piemērotāko polisi Tavām vajadzībām? Lielisks palīgs šādās situācijās ir mūsu apdrošināšanas kalkulators, taču, lai labāk saprastu, pie kuriem segumiem ielikt ķeksīti, izskaidrosim katra seguma darbības principu.

 

Aktīvā atpūta

Ja ceļojuma laikā grasies atpūsties sportiskā garā, noteikti iekļauj šo segumu savā apdrošināšanas polisē – pretējā gadījumā, ja traumu gūsi aktīvas atpūtas rezultātā, izdevumus nāksies segt no sava maciņa. Un atceries – aktīva atpūta ir arī pārgājieni pa kalnu takām, piedalīšanās tūroperatoru vai viesnīcas organizētos izbraucienos ar laivām vai divriteņiem, utt., tādēļ, ja visu atvaļinājuma laiku neesi paredzējis pavadīt pludmales smiltīs vai viesnīcā, šis segums ir viens no būtiskākajiem. Atsevišķi izdalītas tiek arī ziemas aktivitātes. Dažas apdrošināšanas kompānijas piedāvā atlīdzību arī tad, ja uz kalna pēkšņi būs atteicies darboties pacēlājs, nozudušas slēpes vai no kalna nokusis viss sniegs.

 

Pārvietošanās veidi

Pirms došanās ceļojumā nepieciešams norādīt arī to, ar kādiem transportlīdzekļiem grasies pārvietoties – lidmašīnu, prāmi, automašīnu, sabiedrisko transportu utt. Taču ņem vērā – ceļu satiksmes negadījuma sekas (kas parasti ir bojājumi īrētajai mašīnai u.tml.), neviena ceļojumu polise nesegs. Šādos gadījumos noderēs tā apdrošināšanas polise, ko mašīnas izīrētājs piedāvā iegādāties reizē ar mašīnas īri.

 

Civiltiesiskā atbildība

Vai atceries, kā “Emīla nedarbos” klājās filmas galvenajam varonim – mazajam Emīlam? Viņš gribēja tikai labu, taču bieži vien ar savu cenšanos tikai radīja zaudējumus un galvassāpes apkārtējiem. Taču dzīvē viss ir savādāk – ja Emīls parasti tika cauri sveikā ar nostrostēšanu, Tev, ceļojuma laikā kādam nejauši nodarot zaudējumus, var nākties plaši jo plaši atvērt maciņu. Šādām situācijām paredzēts civiltiesiskās atbildības segums – tas atlīdzina zaudējumus, ja pret Tevi tiks iesniegta prasība par netīšu miesas bojājumu un mantisku zaudējumu radīšanu. Tiesa gan, šis segums vairāku apdrošināšanas kompāniju ietvaros mēdz būt ar dažādiem nosacījumiem, tāpēc vienmēr rūpīgi iepazīsties ar konkrētās polises noteikumiem.

 

Juridiskā palīdzība

Šis segums garantē, ka gadījumā, ja ceļojuma laikā neapzināti veikta prettiesiska darbība, tiks segti izdevumi, kas saistīti ar juridisko palīdzību. Diezin vai, iekļūstot kādā ķibelē, Tu vēlēsies algot advokātu, tāpēc labāk arī pie šī seguma ielikt ķeksīti, it īpaši, ja dodies uz valsti, kur nepārzini vietējo likumdošanu. Interesants fakts – vai zināji, ka ir valstis, kurās vari nonāk cietumā tad, ja izmanto plastmasas maisiņu?

 

Medicīniskie izdevumi

Medicīniskajiem izdevumiem iespējams izvēlēties maksimālo limitu, kas var tikt izmaksāts par izdevumiem, iekļūstot nelaimes gadījumā vai pēkšņi saslimstot. Taču rūpīgi iepazīsties ar katra apdrošinātāja noteikumiem attiecībā uz medicīnisko izdevumu segumu – ja viens apdrošinātājs piedāvā tikai neatliekamo palīdzību, tad otram var būt iekļauta arī tehnisko palīglīdzekļu īre, optikas aizstāšana, drēbju mazgāšana pēc nelaimes gadījuma, ēdināšana slimnīcā, privātās slimnīcas izvēle un citi pakalpojumi. Medicīnisko izdevumu segums nodrošina arī repatriāciju, t.i., Tevis atgādāšanu mājās, ja pēc smagas traumas vai saslimšanas esi nokavējis lidmašīnu uz mājām vai nepieciešami īpaši transportēšanas apstākļi. Medicīnisko izdevumu segums nodrošina transportēšanu arī tad, ja noticis pats ļaunākais – veselības problēmas vai negadījums bijis letāls.

 

Nelaimes gadījumi

Nelaimes gadījumu segums sniedz naudas kompensāciju Tev vai labuma guvējam, ja nelaimes gadījuma rezultātā būs iestājusies nāve vai paliekoša invaliditāte. Šajā segumā izmaksa tiek veikta pēc konkrētās tabulas neatkarīgi no tā, kāda un cik dārga bijusi ārstēšana. Daži apdrošinātāji naudas izmaksas veic arī par traumām, piemēram, lauztu kāju. Tātad – ja salauz kāju ceļojuma laikā, medicīnisko izdevumu segums segs medicīnisko palīdzību ārvalstīs, bet par nelaimes gadījumu segumu kompensējamā summa vienkārši tiks pārskaitīta uz Tavu kontu.

 

Bagāža

Iedomājies situāciju – Tu dodies ceļojumā, kurā grasies nodoties ziemas priekiem Alpos. Esi iegādājies visu nepieciešamo inventāru – modernākās slēpes, ērtākos zābakus, modīgu kostīmu un, protams, ķiveri. Taču, ielidojot Francijā, lidostas darbinieki Tev paziņo, ka bagāža diemžēl aizkavēsies. Situācija, maigi sakot, neapskaužama, jo kompensācija pienākas tikai par pirmās nepieciešamības precēm. Apdrošinot bagāžu, tiek segti zaudējumi, kas rodas, ja bagāža tiek nozagta, nolaupīta, aizkavējas vai tiek bojāta. Taču ņem vērā – ziemas inventāram tiek piedāvāts atsevišķs segums!

 

Ceļojuma pārtraukšana/ nokavēšana

Lai cik ļoti Tu censtos visu prognozēt, līdz galam to izdarīt nav iespējams, un reizēm ceļojumu nākas pārtraukt pašā interesantākajā brīdī. Iemesli var būt dažādi – pēkšņas veselības problēmas Tev vai kādam no ģimenes locekļiem, ārkārtas situācija darba vietā u.c. Šādos gadījumos ceļojumu pārtraukšanas segums var atlīdzināt zaudējumus, kas saistīti ar šo aspektu. Savukārt, ja grasies ceļot ar pārsēšanos, izvēlies arī nokavēta tranzīta segumu. Tiesa gan – ņem vērā, ka attiecīgais segums būs spēkā tikai tad, ja starp lidojumiem ievērots minimālais pārsēšanās laiks. Šie laiki ir salīdzināti arī mūsu kalkulatora noteikumu izvilkumā, bet vienas lidostas ietvaros tās parasti ir divas stundas. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Lētākie lidojumi bieži ir ar ļoti minimāliem pārsēšanās laikiem, piemēram, uz Ņujorku pārsēšanās Oslo mēdz būt 55 minūtes, un ar šo laika sprīdi var būt par maz, lai paspētu aizskriet līdz nākamajam reisam. Šādos gadījumos jānoskaidro pašas lidsabiedrības attieksme pret nokavēto reisu, lai uzzinātu, vai iespējams saņemt kompensāciju. Gadījumos, ja pārsēšanās laiks ir nedaudz īsāks par divām stundām, piemēram, viena stunda un 55 minūtes, labāk polisi pirkt laikus un pabrīdināt brokeri – ar apdrošinātāju ir iespējams mēģināt saskaņot izņēmumu, lai Tev nerastos lieki pārdzīvojumi tikai piecu minūšu dēļ!

 

Ceļojumu apdrošināšana senioriem

Vecumdienas ir īstais laiks, lai dotos iepazīt vēl neredzētas valstis un teritorijas. Aktīvās atpūtas vietā gan seniori parasti izvēlas nedaudz mierīgākas izklaides, taču tas nebūt nenozīmē, ka šādos gadījumos nav nepieciešama ceļojumu apdrošināšana – svarīgi ir saprast, kādiem aspektiem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību.

Galvenā uzmanība, protams, jāpievērš medicīnisko izdevumu segmentam, kā arī ceļojuma pārtraukšanai un bagāžas apdrošināšanai.

Jārēķinās, ka senioriem paredzētā ceļojumu apdrošināšanas polise var izmaksāt vairāk, taču tam nevajadzētu atturēt no polises iegādes – izmantojot apdrošināšanas kalkulatoru, vienmēr iespējams atrast piemērotu polisi ar izdevīgiem nosacījumiem.

 

Ceļojumu apdrošināšana grūtniecēm

Ja grasies doties ceļojumā, esot stāvoklī, noteikti izmanto speciāli grūtniecēm paredzēto segumu. Izvēloties šo segumu, tiek segti medicīniskie izdevumi, kas radušies grūtniecības dēļ (piemēram, akūtas grūtniecības komplikācijas).

Taču, pirms izvēlēties piemērotāko ceļošanas apdrošināšanas polisi, nepieciešams rūpīgi izvērtēt iespējas doties ceļojumā, ņemot vērā gan pašsajūtu, gan arī konsultējoties ar ārstu. Tāpat jāizvērtē, vai ceļojuma galamērķī būs viss nepieciešamais – sākot ar vietu, kur kārtīgi atpūsties un izgulēties un beidzot ar piemērotu pārtiku. Uzmanība jāpievērš arī drošībai – diezin vai došanās uz valstīm, kur iespējams iegūt dažādas slimības, piemēram, malāriju, ir labākā ideja māmiņai, it īpaši ņemot vērā, ka, esot stāvoklī, vairākas vakcinācijas, kas spēj pasargāt pret eksotiskām slimībām, grūtniecības laikā nedrīkst tikt lietotas.

Vēl pirms došanās ceļojumā dodies pie ārsta, lai saņemtu izziņu, ka ceļošanai nav nekādu medicīnisku ierobežojumu – šādu izziņu pieprasīs teju visi apdrošinātāji. Kā arī pirms polises iegādes jāpārbauda, līdz kurai grūtniecības nedēļai izdevumi tiks segti (šī informācija būs redzama arī noteikumu izvilkumā ceļojumu kalkulatorā). Ir apdrošinātāji, kuriem attiecīgais segums darbojas līdz 28. nedēļai, bet ir arī apdrošināšanas kompānijas, kas nodrošina segumu līdz pat 32. nedēļai. Svarīgi – aprēķini grūtniecības nedēļu ne tikai ceļojuma sākumā, bet arī tā beigās.

Cik ilgi darbojas apdrošināšana?

Cik atšķirīgi ceļojumi, tik atšķirīgs arī to laiks – kāds dodas nelielā atpūtā uz pāris dienām, bet citam ceļojums saistās ar vairākus mēnešus ilgu prombūtni, kas var būt saistīta gan ar atpūtu, gan darbu. Ar ko jārēķinās, dodoties ceļojumā uz kādu noteiktu laiku?

 

Ceļojumu apdrošināšana uz 1 dienu

Reizēm ceļojums var ilgt arī tikai vienu dienu, un pirmā doma, kas šādos brīžos mēdz iešauties prātā, ir – ar mani taču nekas slikts neatgadīsies, jo ceļojums ilgs tikai vienu dienu. Neļauj šai domai sevi apmuļķot – ceļojumu apdrošināšana nepieciešama arī šādos gadījumos, turklāt tai ir kādā būtiska priekšrocība – ņemot vērā pavisam neilgo ceļošanas periodu, Tev būs patiešām lēta ceļojumu apdrošināšana.

Ceļojumu apdrošināšana uz nedēļu

Apmēram nedēļu ilgs ceļojums ir zelta vidusceļš – ir pietiekami daudz laika atpūsties, taču tajā pašā laika nepaspēsi saskumt pēc mīļajām mājām. Lai atrastu, kur pieejama lēta ceļojumu apdrošināšana, lieti noder apdrošināšanas kalkulators – tajā iespējams izvēlēties ne tikai nepieciešamos segumus, bet arī termiņu, izmantojot ērtu kalendāru.

Ceļojumu apdrošināšana līdz pat gadam nepārtraukta ceļojuma

Dodoties ceļojumā uz salīdzinoši ilgāku laiku, atbilstošas polises piemeklēšana prasa nedaudz atšķirīgu pieeju. Pirmkārt, noteikti rūpīgi izplāno, ko Tu ceļojuma laikā grasies darīt – sākot ar plānotajām aktivitātēm un beidzot ar transportlīdzekļu veidiem, ko grasies izmantot. Vislabākā opcija – iet cauri visiem piedāvātajiem segumiem un atzīmēt, kuri no tiem Tev nekādā gadījumā nebūs nepieciešami, bet visus pārējos pievieno polisei – tādējādi no lieliem izdevumiem būsi pasargāts arī tad, ja ceļojuma laikā plāni mainīsies, un, piemēram, starp biznesa pusdienām nolemsi nodarboties ar kalnu riteņbraukšanu, lai gan sākumā neko tādu pat nebiji plānojis darīt. Tomēr vissvarīgākais ilgākos ceļojumos ir iekļaut medicīnisko risku apdrošināšanu, jo risks saslimt, ņemot vērā ilgstošo ceļojuma laiku, ir daudz lielāks.

Dodoties ilgtermiņa ceļojumā, pieejama arī īpaša, gadu garam ceļojumam paredzēta apdrošināšanas polise.

Ceļojuma mērķis

Ceļojumi atšķiras ne tikai pēc to ilguma, bet arī mērķa – kādam vārds ceļojums asociējas tikai un vienīgi ar nemitīgiem lidojumiem komandējumos un ne pārāk interesantām darba konferencēm, bet citiem, gluži otrādi, ceļojumi ir paredzēti tikai un vienīgi laiskai (vai, gluži otrādi, ekstrēmai) atpūtai. Izvēlies savu ceļojuma mērķi un uzzini, kā labāk izvēlēties Tev piemērotāko polisi!

 

Bizness

Ja brauciena mērķis ir biznesa darīšanas, visticamāk, ka ar aktīvu atpūtu pārāk daudz aizrauties nesanāks, taču ir gana daudz citu aspektu, par kuriem parūpēties. Vai esi iedomājies, kādas problēmas varētu radīt, ja, dodoties uz svarīgu konferenci, Tu pazaudētu datoru vai arī Tavs izsmalcinātais uzvalks tiktu neatgriezeniski sabojāts vai nozagts? Šādos gadījumos jārēķinās ne tikai ar lielām neērtībām, bet arī izdevumiem, tāpēc apdrošināšanas polisē vērts iekļaut segumu, kas sedz bagāžas nozaudēšanu, kā arī segumu izdevumiem, kas radušies, strādājot intelektuālu darbu.

Ne mazāk būtisks ir arī fiziskā darba segums – piemēram, ja kaut ko salauzīsi, strādājot būvobjektā, pastāv risks, ka parastā veselības apdrošināšana izdevumus nesegs.

Atpūta

Dodoties atpūsties, vērā ņemams ir atpūtais veids un lokācija. Pirms došanās uz kādu eksotiskāku valsti, noteikti iepazīsties ar tās likumiem un paražām (par to vairāk – raksta turpinājumā), taču lieti šādos gadījumos noder arī civiltiesiskās atbildības un juridiskās palīdzības segmentu iekļaušana polisē – tādējādi, ja nejauši būsi kādam nodarījis miesas bojājumus vai mantiskus zaudējumus un pret Tevi tiks ierosināta lieta, Tev būs nepieciešamais atbalsts.

Uzmanību pievērs arī medicīnisko izdevumu seguma apjomam – jo eksotiskāks (un līdz ar to – arī salīdzinoši bīstamāks) ceļojums, jo lielāku medicīnisko izdevumu segumu ieteicams izvēlēties – ja nu atgadīsies kāda nopietnāka ķibele, vēlāk nenāksies kost pirkstos.

Pirms polises iegādes ņem vērā arī savas bagāžas saturu – ja līdzi ņemsi tikai peldkostīmu, dvieļus un pāris t-kreklus, izvēlēties bagāžas apdrošināšanu ar pašu lielāko segumu nav vajadzīgs (protams, ja vien Tavi t-krekli un peldkostīms nav īpaši reti modeļi, kas maksā kaudzi naudas). Savukārt, ja bagāžā ved ko patiešām vērtīgu, izvēlies atbilstošu seguma apjomu.

Ģimenes brauciens

Dodoties ceļojumā ar ģimeni, pienākumu skaits aug pēc ģeometriskās progresijas principa. Bez ierastajiem “Kādu apģērbu ņemt līdzi?”, “Kur palikt pa nakti?”, “Ko apskatīt?”, “Vai nepieciešams izmainīt naudu?” utt., vēl vismaz tikpat daudz jautājumu rodas par to, kā ceļojuma laikā parūpēties par bērniem. Mēs nespēsim palīdzēt piemērotākās pārtikas izvēlē un audzināšanas padomos, bet, runājot par apdrošināšanas polisi, ņem vērā, ka izdevīgāk un vienkāršāk šādos gadījumos ir iegādāties polisi grupai vai ģimenei.Turklāt, ja polises pirksi visiem reizē, iespējams, saņemsi atlaidi – tā ir vairāku apdrošinātāju pielietota prakse, un šī iemesla dēļ mūsu kalkulatorā polisi vienlaicīgi iespējams iegādāties 5 cilvēkiem. Ja ģimenes locekļu ir vairāk, vari aizpildīt īpašas apdrošināšanas pieteikumu, un mūsu speciālists atradīs piemērotāko risinājumu!

Aktīvā atpūta

Ja Tev atvaļinājumā galvenais mērķis ir izjust adrenalīna pieplūšanu savās asinīs un viss, ko Tu vēlies, ir traukties no kalna, sērfot atklātos ūdeņos vai izjust brīvo kritienu, mums viss ir skaidrs – Tu dzīvi tver ar vērienu. Lieliski – tie, kas neriskē, nevinnē, tomēr, kā jau iespējams noprast pēc šī teiciena, aktīvā atpūta iet roku rokā arī ar paaugstinātu risku. Plaši pārstāvēts ir uzskats, ka ceļojumu apdrošināšanas polise par visu taču parūpēsies, tomēr tā nebūs, ja iegūsi traumu, nodarbojoties ar kādu no sportiskajām aktivitātēm. Iedomājies – Tu esi devies atpūsties uz eksotisko Maroku, un pēkšņi rodas lieliska iespēja izmēģināt vietējās pludmales viļņus. Silta saule, lieli viļņi, perfekta temperatūra, nepieciešamais aprīkojums tepat blakus – ko vēl gaidīt? Taču viena neveiksmīga kustība, un pēc neveiksmīgas piezemēšanās saproti, ka paša spēkiem tikt krastā neizdosies. Viss pēc tam notikušais paskrien gar acīm zibens ātrumā, bet fakts ir tāds, ka atrodies slimnīcā, kāja ir ģipsī, bet kakls – fiksatorā. Par laimi, uzzini, ka viss līdz kāzām sadzīs, taču, kad ieraugi izdevumu čeku, otro reizi dienas laikā piedzīvo šoku. Un tad nāk trešais šoka vilnis, uzzinot, ka par visu būs nepieciešams maksāt pašam.

No šādām situācijām izvairīties iespējams divos veidos:

 • Izvairīties no aktīvas atpūtas ceļojumu laikā;
 • Iegādājoties ceļojumu apdrošināšanas polisi, kurā ietverts aktīvās atpūtas risks.

Pieņemot, ka pie raksta, kā iegādāties ceļojuma apdrošināšanas polisi aktīvai atpūtai, neesi nonācis nejauši, otrais variants ir Tava vienīgā opcija. Taču ņem vērā – atsevišķi tiek izdalīti segumi aktīvai atpūtai, ziemas aktivitātēm, golfam, ekstrēmajam sportam, amatieru sportam un profesionālajam sportam. Izvēlies piemērotāko segumu un esi drošs!

“Mugursomu ceļošana”

Ceļotāji – ”mugursomnieki” ir īpaša ceļotāju kategorija – šie cilvēki ceļā dodas tikai ar pašu svarīgāko, parasti nezinot, pēc cik ilga laika sanāks atgriezties mājās un dažkārt – arī to, kurp ceļojums vedīs. Taču. izvēloties šādu ceļošanas veidu, jāņem vērā vairāki ieteikumi. Lasi tālāk un uzzini vairāk!

 

Neaizmirsti par vakcinācijām

Ja grasies doties uz kādu eksotisku valsti, neaizmirsti pārliecināties, vai, tajā atrodoties, nav nepieciešamas vakcinācijas vai medikamenti, lai izsargātos no dažādām veselības problēmām.

Vai Tev nepieciešama vīza?

Kā jau noteikti to zini, ne visās valstīs iespējams iekļūt, robežsargam vai lidostas darbiniekam uzrādot savu pasi vai eID karti. Ja nepieciešama vīza, ņem vērā, ka, dodoties pēc tās pāris dienas pirms ceļojuma, nekas, visticamāk, neizdosies, tāpēc vienmēr sāc vīzu izgatavošanas procesu laicīgi.

Un kā ar apdrošināšanu?

“Mugursomu ceļošana” ir ļoti aizraujoša un neprognozējama, un līdz ar to – arī relatīvi bīstamāka. Parasti šāda veida ceļojumi izceļas ar savu spontanitāti – nav zināms nedz ceļojuma galamērķis, nedz laiks, kuru pavadīsi, ar ceļasomu mugurā iepazīstot jaunas valstis un kultūras.

Kā rāda dati, “mugursomu ceļošanu” visbiežāk izmanto gados jaunāki cilvēki, un ceļojuma ilgums lielākoties pārsniedz 30 dienu periodu, bet dažkārt ceļojums mēdz ieilgt pat vairāku mēnešu vai gada garumā. Visbiežāk šādi ceļojumi norisinās vairāku valstu teritorijās, tāpēc ir īpaši svarīgi būt pasargātam pret dažādiem nepatīkamiem pārsteigumiem.

Ja arī Tu esi sakravājis savu ceļasomu un tuvāko nākotni grasies pavadīt, dodoties pa Tev vairāk vai mazāk nezināmiem ceļiem un takām ārpus mūsu valsts robežām, noteikti neaizmirsti par ceļojumu apdrošināšanas polisi. Īpaši svarīgi šādos gadījumos ir apdrošināt bagāžu laikā, kad tā atrodas pie Tevis (lielākoties apdrošinātāji iekļauj segumu bagāžai situācijām, kad tā atrodas pie pārvadātāja (lidsabiedrības)) – kā nekā Tava mugursoma šādos ceļojumos pa lielam ir viss, kas Tev pieder. Tu taču nevēlies attapties, piemēram, kādā Dienvidāzijas pilsētiņā bez savas mugursomas, maka un jebkādas palīdzības, vai ne? Ņemot vērā, ka šādos ceļojumos nereti tiek apskatītas arī dažādas eksotiskas valstis, liela nozīme ir civiltiesiskās atbildības un juridiskās palīdzības segumam. Savukārt, ja grasies nodarboties ar aktīvu atpūtu vai kādu ekstrēmu sporta veidu, noteikti polisē iekļauj arī šo segumu.

Cik maksā ceļojumu apdrošināšana?

Dodoties ceļojumā, izdevumu netrūkst – sākot ar transporta izdevumiem un beidzot ar gardām maltītēm galamērķī. Ceļojumu apdrošināšana reizēm tiek uztverta kā lieki papildus izdevumi, taču, izvēloties tieši Tavam ceļojumam piemērotu apdrošināšanu, tās cena noteikti nebūs iemesls, kāpēc no tās atteikties. 

Lētākā ceļojumu apdrošināšana

Vai lētākā ceļojumu apdrošināšana ir piemērotākā izvēle? Atbilde uz šo jautājumu nav viennozīmīga – jāņem vērā, ka ceļojumi ir ļoti, ļoti dažādi. Tā, piemēram, ja dosies pāris dienu atpūtā uz kādu no tuvējās kaimiņvalsts SPA kūrortu, aktīvās atpūtas vai fiziskā darba seguma iekļaušana ir tikpat lieka kā ziemas zābaki Puertoriko. Savukārt, ja situācija ir gluži pretēja un grasies baudīt ekstrēmu atpūtu, ar lētāko polisi noteikti nebūs līdzēts.

Izdevīgākā ceļojumu apdrošināšana

Frāze “izdevīgākā ceļojumu apdrošināšana” ir gana populārs atslēgvārds, ko pirms ceļojuma savās meklētājprogrammās raksta ceļotgribētāji. Taču, lai atrastu izdevīgāko ceļojumu polisi, būs nepieciešams ieguldīt nedaudz laika. Neuztraucies – patiešām nedaudz, ja ievērosi šos četrus soļus!

 1. Piefiksē plānoto darbību sarakstu – ko ceļojuma laikā Tu grasies darīt, un cik ilgs būs ceļojums? Kurp Tu grasies doties? No šiem aspektiem ir atkarīgs tas, cik liela (vai maza) būs Tavas apdrošināšanas polises cena;
 2. Izmanto apdrošināšanas kalkulatoru, lai atrastu piemērotāko piedāvājumu – lai ar iepriekšējā solī iegūto informāciju nevajadzētu doties no viena apdrošinātāju biroja uz citu, ievadi datus kalkulatorā – tas Tev neprasīs vairāk par pāris minūtēm;
 3. Salīdzini visus piedāvājumus – atceries, ka lētākais ne vienmēr ir labākais, tāpēc pirms, Tavuprāt, izdevīgākās polises iegādes salīdzini visus piedāvājumus, ņemot vērā gan cenu, gan polises nosacījumus;
 4. Iepazīsties ar līgumu – kad Tev šķiet, ka esi atradis perfekto apdrošināšanu tieši Tavam ceļojumam, nesteidzies ar pogas “Pirkt!” nospiešanu. Lai iepazītos ar visiem nosacījumiem un izvairītos no pēkšņiem pārsteigumiem, rūpīgi izlasi konkrētās polises līgumu.

Ja ievērosi šos četrus soļus, izdevīgākā ceļojumu apdrošināšana būs Tavā kabatā jau pēc pavisam neilga laika!

Cik daudz Tu ietaupi, iegādājoties ceļojumu apdrošināšanu?

Problēma

Ko sedz apdrošinātājs?

Potenciālais ietaupījums

Ieteikumi

Pazudusi/ aizkavējusies bagāža

Izdevumus, kas radušies, ja bagāža ir nozagta, nolaupīta, aizkavējas vai ir bojāta

300 līdz 1600 eiro

Vienmēr izveido sarakstu, kurā ietverta informācija par bagāžā esošajiem piederumiem; obligāti saglabā visu pirkumu čekus; neliec reģistrētajā bagāžā vērtslietas, naudu, spoguļkameru u.tml. lietas!

Aizkavējies lidojums

Izdevumus, ko rada aizkavējies regulārais reiss

 

Pievērs uzmanību līguma nosacījumiem (pēc cik ilgas aizkavēšanās tiek izmaksāta atlīdzība)

Ceļojuma atcelšana

Ceļojuma nenotikšanu vai pārtraukšanu

300 līdz 1900 eiro

Pievērs uzmanību līguma nosacījumiem!

Veselības problēmas

Izdevumus, kas radušies akūtas saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā

Līdz pat 600 000 eiro

Noteikti norādi, ja ceļojumā grasies nodarboties ar aktīvo atpūtu vai fizisku darbu – ja traumu gūsi šādā veidā, atlīdzību saņemsi tikai tad, ja polisē būs iekļauts attiecīgais segums!

Nodarīti zaudējumi trešajai personai

Izdevumus, kas neapzināti nodarīti trešajai personai (miesas bojājumi, mantiskie zaudējumi)

Līdz pat vairāk nekā 100000 eiro

Pirms došanās uz konkrēto galamērķi, iepazīsties ar šīs valsts likumdošanu un paražām!

Ceļošana ar mājdzīvniekiem

Vai Tev ir uzticams mājdzīvnieks, kurš Tev blakus ir vienmēr un bez kura nav iedomājams arī ceļojums? Ņem vērā zemāk esošos ieteikumus, lai ceļojums būtu patīkams gan Tev, gan Tavam mīlulim!

Eiropas Savienībā suņiem, kaķiem un seskiem – vienoti likumi

Došanās ceļojumā ar savu suni, kaķi vai sesku Eiropas Savienības ietvaros ir relatīvi vienkārša, jo to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 576/2013. Bet, ja grasies pārvadāt citus dzīvniekus (čūskas, rāpuļus, grauzējus, abiniekus u.c.), Tev jāņem vērā konkrētās valsts likumdošana, jo vienotas regulas šo dzīvnieku pārvadāšanā nav.

Jaunākajiem mīluļiem – savi noteikumi

Savukārt, ja mīlulis, kuru vēlies pārvadāt, ir pavisam jauns (līdz 4 mēnešiem), uz to var attiekties konkrēti katras valsts diktēti noteikumi. Vairāk informācijas par šo aspektu atradīsi šajā vietnē (informācija pieejama angļu valodā!)

Kā ar pārvadāšanu?

Par to, kādā būrītī dzīvnieku iespējams pārvadāt un cik Tev par to nāksies piemaksāt, vairāk uzzināsi pie konkrētā pārvadātāja, tāpēc vienmēr rūpīgi iepazīsties ar visiem bagāžas pārvadāšanas noteikumiem, bet, ja kaut kas tomēr ir neskaidrs, sazinies ar pārvadātāju!

Bez dokumentiem – nekā

Tāpat kā cilvēkam, arī mīlulim, dodoties ceļojumā, nepieciešama pašam sava pase, turklāt vēl vajadzīga arī:

 • Identifikācija – zemādas mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums;
 • Vakcinācija pret trakumsērgu (tā tiek veikta, ja dzīvnieks ir vismaz 12 nedēļas vecs, kā arī ceļojumā var doties, ja vakcinācija veikta vismaz 21 dienu iepriekš);
 • Attārpošana – ja ar suni grasies doties uz Somiju, Īriju, Lielbritāniju vai Maltu, viņam jābūt attārpotam no lenteņiem (ne mazāk kā diennakti un ne vairāk kā 120 stundas pirms ieceļošanas, un par attiecīgo procedūru jābūt ierakstam dzīvnieka pasē);
 • Trakumsērgas antivielu līmeņa noteikšanas tests – lielā daļā valstu pirms iebraukšanas jāuzrāda arī šāda testa rezultāti (par to vairāk iespējams uzzināt Latvijas Vēstneša portālā.

Ceļojums ar transportlīdzekli

Vai Tu esi no cilvēkiem, kurš mīl paļauties pats uz sevi, un arī ceļojumā dodies nevis ar lidmašīnu vai kuģi, bet savu transportlīdzekli? Ieskaties, ko ņemt vērā, ja atbilsti šim aprakstam!

 

Ceļojums ar automašīnu

Automašīnas pārbaude

Lai ceļojuma laikā automašīna Tevi nepieviltu, pirms došanās ceļā noteikti nepieciešams pārbaudīt braucamrīka tehnisko stāvokli. Neatliec to uz pēdējo dienu pirms ceļojuma sākuma – ja atklāsies, ka automašīnai ir kāds nopietnāks defekts, labošana var aizņemt vairākas dienas. 

Neaizmirsti par instrumentiem un aptieciņu

Ja ceļā atgadīsies kāda ķibele, lieti noderēs instrumentu komplekts. Ja arī Tev tāds līdzi ir vienmēr, tomēr pārbaudi, vai kāda uzgriežņu atslēga nav noklīdusi. Kā arī – ceļojumā streikot mēdz ne tikai transportlīdzeklis, bet arī organisms, tāpēc neaizmirsti pārbaudīt, vai aptieciņā joprojām ir viss nepieciešamais, kā arī paņem līdzi pretsāpju zāles, zāles pret galvassāpēm un vēdersāpēm.

Ko ņemt līdzi?

Uz šo jautājumu atbildēt Tev nāksies obligāti. Vairāk nepieciešams koncentrēties uz ceļotāju apģērbu izvēli, kā arī nepieciešamo inventāru, bet par pārtiku iespringt nav tik ļoti nepieciešams, ņemot vērā, ka vietu, kur ieturēties, pa ceļam iespējams atrast vienmēr (protams, izņemot gadījumus, ja ceļojums ieplānots kādā pavisam eksotiskā lokācijā). Taču parūpējieties, lai auto vienmēr būtu pieejams dzeramais ūdens.

Jāatceras, ka labāk paņemt līdzi arī izdrukātu OCTA polisi, jo ārpus Latvijas ne vienmēr policijai būs pieeja Latvijas datubāzēm. Pie kam, ja kas atgadīsies, zināsi, kur apdrošināta Tava civiltiesiskā atbildība. Savukārt, ja Tev ir KASKO polise, kas darbojas Eiropā, paņem līdzi arī to – ja notiks kāda ķibele, zināsi, kam zvanīt. Ja tavā KASKO iekļauta palīdzība uz ceļa, atceries, ka vari to izmantot arī ārzemēs. Apdrošināšana var segt gan degvielas pievešanu, ja tā beigusies uz auto bāņa, gan auto “atgriešanu pie dzīvības”, ja nosēdies akumulators. KASKO var segt arī auto evakuāciju līdz tuvākajam servisam, ja mašīna attiekusies kustēt no vietas, kā arī taksi uz viesnīcu/ servisu un nakšņošanas izdevumus, ja mašīnai servisā nāksies pavadīt nedaudz vairāk laika. Arī KASKO Tev var palīdzēt ceļojumā, ja vien zināsi, kam pazvanīt, tāpēc – vienmēr paņem līdzi polisi!

Iepazīsties ar ceļu satiksmes noteikumiem

Ceļu satiksmes noteikumi katrā valstī ir atšķirīgi – ja vienā valstī droši vari traukties ar ātrumu 150 vai vairāk kilometri stundā, tad citā par šādu pārvietošanās ātrumu iespējams saņemt pamatīgu sodu. Interesants fakts – vai zināji, ka Spānijā tiem automašīnu vadītajiem, kam nepieciešamas brilles vai kontaktlēcas, automašīnā jābūt vēl vienam briļļu/ kontaktlēcu pārim?

 

Ceļojums ar motociklu

Ja esi nolēmis doties ceļojumā, sēžot uz motocikla, ņem vērā, ka Tev nepieciešama speciāla apdrošināšana, tāpēc sazinies ar mums, lai to iegūtu. Taču ko vēl vajadzētu zināt, ceļojot ar motociklu?

Sastādi plānu un padalies ar to tuviniekiem

Dodoties tūkstošiem kilometru garā ceļojumā vienatnē un paļaujoties tikai uz savu dzelzs rumaku, var atgadīties dažādas ķibeles – sākot ar neveiksmīgu kritienu un beidzot ar zādzību. Lai Tu un galvenokārt – Tavi tuvākie – justos droši, sastādi ceļojuma plānu, atrunājot, ka katru reizi, nonākot pie nākamā galamērķa, Tu ar viņiem sazināsies. Tādējādi, ja kaut kas atgadīsies, būs zināma vismaz aptuvena Tava atrašanās vieta.

Ūdens, ūdens un vēlreiz – ūdens

Galvassāpes, nespēks, muskuļu sāpes un pat samaņas zaudēšana – ar šādām neražām saskarties, traucoties ar motociklu, varētu būt diezgan bīstami. Bet, ja neuzņemsi pietiekami daudz ūdens, visas no šīm problēmām Tevi var piemeklēt. Lai tā nenotiktu, regulāri padzeries, kā arī atceries – ja izjūti slāpes, bez padzeršanās pauzes esi izticis pārāk ilgi. Bet, ja katrā padzeršanās reizē negribi iepauzēt ceļojumu, iegādājies mugursomu, kurā ir šķidruma uzpildīšanas sistēma ar caurulīti.

Pārbaudi braucamrīku regulāri

Tā kā no motocikla stāvokļa atkarīgs ne tikai ceļojums, bet arī Tava drošība, regulāri pārbaudi, vai Tavam dzelzs sabiedrotajam nekas nav atgadījies – sākot ar riepu stāvokli un beidzot ar degvielas un eļļas līmeni.

 

Izvēlies pareizo aprīkojumu

Braucot ar motociklu vairākas stundas pēc kārtas, motora rūkoņa un vēja svilpošana vairs nešķiet tik romantiska, kā tas tiek attēlots filmās. Ar to gan iespējams tikt galā pavisam vienkārši – paņemot līdzi ausu aizbāžņus. Vēl viena problēma, ar kuru iespējams saskarties, dodoties ceļojumā ar motociklu – aukstums vai, gluži pretēji, pārāk liels karstums. Ar to iespējams tikt galā pavisam ātri un vienkārši – izvēloties piemērotu apakšveļu. Profesionāla sildošā apakšveļa palīdzēs ziemas spelgonī, savukārt apakšveļa ar Coolmax tehnoloģiju ļaus novadīt sviedrus no ķermeņa. Un, protams, neaizmirsti par atbilstošu ķiveri un aizsargapģērbu – pretējā gadījumā Tu riskē ne tikai ar smagām traumām, bet arī dzīvību.

 

Ceļojums ar velosipēdu

Izvērtē savu fizisko kondīciju

Lai gan arī motocikla un automašīnas vadīšana vairāku stundu garumā ir visai nogurdinoša un pieprasa zināmu izturību, ar velosipēdu viss ir vēl sarežģītāk – braucamrīku, līdzi paņemtās lietas un Tevi pašu uz priekšu virzīs nevis motors, bet gan Tu pats. Tāpēc pirms ceļojuma rūpīgi izvērtē savas iespējas veikt plānoto ceļojumu, kā arī sastādi reālistisku plānu.

Ņem līdzi tikai pašu svarīgāko

Atceries, ka katram liekajam kilogramam, ko paņemsi līdzi, būs nepieciešams Tavs spēks, lai to dabūtu uz priekšu, tāpēc iemīļotāko grāmatu vai izejamās drēbes šoreiz atstāj skapī.

Neaizmirsti par rezerves kameru un citiem piederumiem

Vai var būt kas ļaunāks kā pārāk smaga soma? Jā – saplīsusi riepas kamera uz ceļa nekurienes vidū, kur līdz tuvākajai apdzīvotajai vietai ir vairāki desmiti kilometru. Lai būtu gatavs šādai situācijai, noteikti paņem līdzi rezerves kameru, kā arī ielāpu komplektu un pumpi. Tiesa – pēc iespējas nelielāku un vieglāku. Un, protams – nekur bez atstarotājiem un piemērota apgaismojuma.

Taču, neatkarīgi no tā, ar kādu transportlīdzekli grasies doties ceļojumā, norādi to savā apdrošināšanas polisē!

Apdrošināšana, braucot aktīvajā atpūtā

Slēpošana / snovbords

Svaigs gaiss, plašums visapkārt, dabas varenība un adrenalīns – perfekta kombinācija, vai ne? Ja piekrīti un pats regulāri dodies uz kalniem, lai slēpotu vai snovotu, izvēloties ceļojumu apdrošināšanas polisi, atzīmē tajā segumu “Ziemas aktivitātes” – tādā gadījumā atlīdzību par medicīniskajiem izdevumiem saņemsi arī tad, ja tie būs radušies, nodarbojoties ar šiem sporta veidiem. Turklāt atsevišķi apdrošinātāji polisē piedāvā iekļauj papildus segumu, piemēram, trašu slēgšanas apdrošināšanu, segumu inventāram u.c., tādējādi Tu varēsi domāt tikai un vienīgi par to, kā ātrāk (vai skaistāk) tikt lejā no kalna.

Golfs

Tā vien šķiet, ka, spēlējot šo visnotaļ rāmo un džentlmeņu iecienīto spēli, nekas taču nevarētu atgadīties, vai ne? Lēnāk pār tiltu – “pateicoties” lielajam un koncentrētajam spēkam, kas jāiegulda tālo sitienu izpildīšanā, atsevišķas ķermeņa daļas saņem īslaicīgu, taču ļoti lielu slodzi, kas dažkārt rezultējas traumās. Un, ja traumu būsi ieguvis, nodarbojoties ar golfu, bet polisē nebūsi norādījis, ka nodarbosies ar šo sporta veidu, ar izdevumiem var nākties tikt galā pašam. Turklāt golfa segumam ir vēl kāda priekšrocība – atsevišķi apdrošinātāji zem šī seguma ietver arī inventāra apdrošināšanu un citus apakšsegumus.

Ekstrēmie sporta veidi

Ja reiz tiek piedāvāts apdrošināšanas segums golfam, būtu neloģiski, ja tāds nebūtu ekstrēmajiem sporta veidiem, vai ne? Nodarbojoties ar šādiem sporta veidiem, nereti tiek izmantots arī dārgs aprīkojums, tāpēc, papildus ķeksīša ielikšanai pie seguma “ekstrēmie sporta veidi”, noteikti izvēlies arī atbilstošāko apdrošināšanas piedāvājumu bagāžai – Tu taču nevēlies, lai ceļojums beigtos nesācies, piemēram, nozaudētas bagāžas dēļ.

Ceļošana uz konkrētām valstīm

Bieži vien, dodoties uz ārzemēm, ievācam dažādu informāciju par to, ko attiecīgajā reģionā vērts apskatīt, cik daudz naudas nepieciešams ņemt līdzi utt. Taču nereti tiek piemirsts iepazīties ar attiecīgās valsts drošības stāvokli un nacionālajām īpatnībām, tāpēc esam izveidojuši tabulu, kurā atradīsi informāciju par vairākiem populāriem galamērķiem un to īpatnībām, kuras, iespējams, paslīdējušas garām nemanītas.

Valsts

Kas jāņem vērā?

Ieteikums

Amerikas Savienotās Valstis

No jūnija līdz novembrim piekrastes reģionus var skart viesuļvētras, savukārt ziemā – sniega vētras.

 

Kopš 2017. gada 26. oktobra tiek veikta pastiprināta pasažieru un bagāžu kontrole.

 

Ceļošana štatos, kas robežojas ar Meksiku, var būt bīstama, jo tajos ir salīdzinoši augstāks noziedzības līmenis.

 

Atsevišķās ASV teritorijās ir paaugstināti Zika vīrusa draudi.

Pirms došanās uz ASV, rūpīgi iepazīsties ar laika prognozēm, lai noskaidrotu, vai šajā laikā nav paaugstināts risks saskarties ar ekstrēmiem laikapstākļiem, kā arī iepazīsties ar bagāžas noteikumiem!

Apvienotie Arābu Emirāti

AAE ir pārtraukuši diplomātiskās attiecības ar Kataru, un par Kataras slavināšanu vai atbalsta paušanu tai vari iedzīvoties naudas vai cietumsodā.

 

Neprecētu pāru tuvība tiek nosodīta – par to var pienākties apcietinājums vai deportācija.

 

Daļai medikamentu pirms ievešanas AAE nepieciešams uzrādīt izziņu, kurā paskaidrots, kāpēc un cik daudz zāļu tiek ievests. Šai izziņai, protams, jābūt angļu valodā.

 

AAE ir aizliegtas elektroniskās cigaretes, lamāšanās un nepiedienīgu žestu rādīšana.

 

Valdības ēkas un militārus objektus fotografēt aizliegts (arī cilvēkus fotografēt aizliegts, ja nav saņemta viņu piekrišana).

 

Ierakstīšanas ierīču, profesionālu fotokameru un video kameru, kā arī radio raidītāju un satelīta telefonu izmantošanai var būt nepieciešama lietošanas licence.

Pirms dodies uz AAE, rūpīgi iepazīsties ar visu pieejamo informāciju gan internetā, gan no paziņām un draugiem, kā arī izvēlies patiešām kvalitatīvu apdrošināšanas polisi.

Austrālija

Šajā valstī dažādas sezonālas dabas stihijas (vētras, meža ugunsgrēki, putekļu vētras u.c.) ir ikdiena.

 

Daudzviet sastopami dažādi dzīvnieki, kas var radīt draudus veselībai (zirnekļi, čūskas u.c.)

Pirms došanās uz Austrāliju iepazīsties ar laika prognozēm.

Austrija

Ceļojot ar personīgo transportlīdzekli, nepieciešams iegādāties vinjeti, kas tiek līmēta automašīnas priekšējā stiklā, lai varētu pārvietoties pa automaģistrālēm un “S” ceļiem. Tā apliecina, ka samaksāts ceļu nodoklis. Vinjetes tiek pārdotas DUS robežšķēršošanas punktos.

Ja pa Austriju pārvietosies ar personīgu vai īrētu transportlīdzekli, pārbaudi, vai nāksies pārvietoties pa automaģistrālēm vai “S” ceļiem.

Brazīlija

Riodežaneiro, Sanpaulu un citās Brazīlijas pilsētās regulāri notiek dažādi protesti, kuri var kļūt nekontrolēti, apdraudot veselību un liekot aizkavēties sabiedriskajam transportam.

 

Augsts noziedzības līmenis, it īpaši karnevālu un festivālu laikā, kā arī pirms šiem pasākumiem.

 

Narkotisko vielu lietošana, ievešana, glabāšana var rezultēties ļoti smagos sodos.

 

Brazīlijā ir paaugstināts risks saslimt ar Zika vīrusu un dažādām drudža formām.

Neapmeklē apšaubāmus rajonus, kā arī rūpīgi glabā savas personīgās lietas. Iepazīsties ar informāciju par tuvākajā laikā plānotajām protesta akcijām un pasākumiem.

Dānija

Norrebro rajonā nereti notiek sadursmes starp vietējiem iedzīvotājiem un imigrantiem, apdraudot tur esošās personas.

Nedodies uz Norrebro, kā arī citiem rajoniem, kur iespējami konflikti.

Ēģipte

Daudzviet norisinās protesti, kas var izvērsties vardarbīgi.

 

Pateicoties Ēģiptē esošajiem konservatīvajiem uzskatiem, sievietēm vajadzētu izvairīties no izaicinoša apģērba valkāšanas.

Iepazīsties ar Ēģiptes kultūras normām.

Francija

2017. gada janvārī spēkā stājās Gaisa kvalitātes sertifikāts, Lai, piemēram, Parīzē pārvietotos darba dienās no 8:00 līdz 20:00, nepieciešams sertifikāts, ko iespējams noformēt šajā mājaslapā.

Valdības izveidotā aplikācija SAIP lietotājiem ziņo par dažādiem draudiem – sākot ar vētrām un beidzot ar kiberuzbrukumiem.

Grieķija

Dažādi banku pakalpojumi, piemēram, naudas izņemšana no bankomāta vai norēķināšanās ar norēķinu karti, jebkurā brīdī var tikt ierobežota.

 

Streiku dēļ var rasties sabiedriskā transporta sastrēgumi, kā arī prāmju kustība.

Dodoties uz kādu lokāciju streiku laikā, ieplāno zināmu laika rezervi.

Gruzija

Ieceļošana Abhāzijā un Chinvali reģionā/ Dienvidosetijā no Krievijas ir krimināli sodāma, savukārt teritorijās, kur 2008 gadā notika militāras sadursmes starp Krieviju un Gruziju, var atrasties nešāvuši lādiņi.

Nedodies uz vietām, kur norisinājušās sadursmes starp Krieviju un Gruziju.

Indija

Sievietēm nav ieteicams ceļot vienatnē – pēdējā laikā šajā valstī bijuši vairāki uzbrukumi rietumu sievietēm.

Nepieciešams ievērot Indijai raksturīgo ģērbšanās kultūru.

Islande

Islande ir vulkāniski un seismiski aktīva zona.

Iepazīsties ar informāciju šajā mājaslapā.

Itālija

Itālijā nereti norisinās zemestrīces.

Ielūkojies šajā mājaslapā, lai uzzinātu par iespējamajiem draudiem.

Izraēla

Īpaši bīstams šobrīd ir Gazas sektors. Tāpat ieteicams atturēties no ceļošanas uz Austrumjeruzalemi un pierobežas joslām ar Sīriju un Libānu, ņemot vērā drošības draudus.

Ieceļojot Izraēlā, robežsargi var pastiprināt interesēties par ceļojuma mērķi.

Nedodies uz teritorijām, kurās ir paaugstināts bīstamības līmenis.

Japāna

Dabas katastrofas Japānā diemžēl nav retums – šeit regulāri notiek gan zemestrīces, gan taifūni un cunami, kā arī vulkānu izvirdumi.

Narkotisko vielu transportēšana, lietošana un glabāšana tiek bargi sodīta.

Dažādu medikamentu ievešana ir ierobežota.

Izmanto aplikāciju Safety tips, kur atrodami tuvākie evakuēšanās centri zemestrīču un cunami gadījumos.

Izmanto aplikāciju Yurekuru, kas brīdina par tuvojošos zemestrīci.

Ķīna

Vairāki Ķīnas reģioni atrodas seismiskajā zonā, līdz ar to pastāv dažādu dabas stihiju iespējamība.

Narkotisko vielu ievešana var tikt sodīta pat ar nāvessodu.

Ceļotājiem, kuru vecums pārsniedz 16 gadus, vienmēr līdzi jāņem pase, bet tuvākajā policijas iecirknī pēc ierašanās jāreģistrē sava atrašanās vieta (dzīvojot viesnīcā, reģistrēšanu veiks viesnīcas darbinieks).

Ķīnā ir augsts gaisa piesārņojuma līmenis, kas var izraisīt dažādas elpceļu veselības problēmas. Ja piesārņojuma līmenis ir īpaši augsts, var tikt ierobežota ceļu satiksme, kā arī avio pārlidojumi.

Regulāri iepazīsties ar laika prognozēm, kā arī vienmēr ņem līdzi savu pasi.

Krievija

Vairākās Krievijas pilsētās tiek zagtas citu valstu automašīnu numurzīmes, lai pēc tam par to atgriešanu saņemtu atlīdzību.

Virknē Krievijas teritoriju joprojām ir paaugstināti drošības riski, jo tajos norisinās dažādi konflikti.

Automašīnu novieto tikai labi apsargātos stāvlaukumos.

Polija

Par atsevišķu autoceļu izmantošanu Polijā ir jāmaksā. To iespējams izdarīt, iebraucot maksas ceļa posmā, vai arī šajā saitē.

Spānija

Katalonijā, ņemot vērā politisko situāciju, pastāv draudi vispārējai drošībai.

Izvairies no vietām, kur norisinās protesti.

Taizeme

Par karaļa un tā ģimenes kritizēšanu iespējams nonākt cietumā uz laiku līdz pat 15 gadiem.

Par narkotisko vielu transportēšanu, lietošanu un glabāšanu iespējams saņemt pat nāvessodu.

Taizemē nedrīkst ievest, kā arī lietot elektroniskās cigaretes – par šādu pārkāpumu draud vairāku gadu ieslodzījums.

Taizemei raksturīgi bieži ceļu satiksmes negadījumu, un nereti tajos ir arī bojāgājušie.

Līdzi vienmēr jābūt pasei.

Noteikti izvairies no transportlīdzekļu vadīšanas, kā arī, lai kurp Tu dotos, līdzi ņem pasi.

Vācija

Masu pasākumos var tikt pārbaudītas personu identitātes, tāpēc vienmēr līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.

Uz robežas var nākties saskarties ar pastiprinātu robežkontroli, kas attiecīgi aizņems arī vairāk laika.

Iebraukšanai “Tīrās vides zonā” nepieciešama attiecīga uzlīme (to iespējams pasūtīt šeit).

Līdzi vienmēr ņem personu apliecinošu dokumentu.

Ņem vērā – šī ir samērā virspusīga informācija ar pašiem svarīgākajiem noteikumiem, turklāt situācija valstī var mainīties atkarībā no laikapstākļiem, kā arī politiskajiem notikumiem. Šī iemeslā dēļ pirms ceļošanas apmeklē Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapu, kur pieejama detalizēta informācija par katrā valstī esošajiem draudiem, vīzu un ieceļošanas atļauju nepieciešamību, kontaktiem problēmu gadījumā u.c. ļoti noderīgu informāciju!

Ieteikumi takšu izmantošanai ceļojuma laikā

Ja vien ceļojumā nedodies ar privātu transportlīdzekli, pastāv ļoti liela iespējamība, ka kādā brīdī izmantosi takša pakalpojumus. Taču, lai Tu justos droši un no takša izkāptu ar tām pašām lietām, kurām iekāpi, kā arī pārāk neiedragātu ceļojumam atvēlēto budžetu, esam Tev sagatavojuši septiņus padomus, kurus ievērojot, ceļošana ar taksi būs daudz drošāka un izdevīgāka!

Painteresējies par cenām

Lai brauciens nebeigtos ar to, ka par to nākas maksāt trešdaļu no ceļojumam atvēlētā budžeta, pirms tam painteresējies, kāda ir vidējā samaksa par takša pakalpojumiem attiecīgajā reģionā. To vari pajautāt gan viesnīcas darbiniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan, protams, visu zinošajai “Google”.

Izmanto tikai licencētu taksometru pakalpojumus

Ja uzskati, ka noķert pirmo taksi uz ielas taču ir daudz ērtāk, nekā atrast kādas uzticamas kompānijas numuru, sazvanīt to un gaidīt, kamēr taksis ieradīsies, Tev ir zināma taisnība. Taču – ne vienmēr ērtībai jābūt prioritātei. Šādos gadījumos diemžēl ievērojami pieaug risks kļūt par nozieguma upuri, jo reizēm “neatkarīgie taksisti” sadarbojas ar noziedzniekiem. Kā arī, pirms kāp taksī, pārliecinies, vai tajā ir skaitītājs, taksista personu apliecinošs dokuments, kā arī iekšējie rokturi ir darba kārtībā.

Vienmēr izmanto aizmugurējo sēdekli

Esi pieradis sēdēt automašīnas priekšpusē? Jā, braukšana tajā ir patīkamāka, taču taksis tam nav pareizā vieta – ja taksistam attiecībā pret Tevi būs ne tie godīgākie nodomi, priekšējā sēdeklī Tu būsi daudz labāk sasniedzams.

Vērtīgas lietas – drošā vietā

Ja pie mums, piemēram, mobilais tālrunis ir pavisam ierasts ikdienas palīgrīks, tad eksotiskākās valstīs tā vērtība ir daudz lielāka, un līdz ar to arī garnadži uz vērtīgām lietām ir daudz kārāki. Šī iemesla dēļ vērtīgākās lietas (portatīvais dators, planšetdators, fotoaparāts vai videokamera, rotaslietas, nauda un maks) noglabā neredzamā vietā savā somā. Mobilais telefons gan ir izņēmums – to drošības dēļ labāk turi kabatā vai kādā citā ērti sasniedzamā vietā, kā arī vienmēr piefiksē, kāds ir konkrētās valsts glābšanas dienesta tālruņa numurs.

 Centies izprast maršrutu

Lai saprastu, vai netiec vests pavisam pretējā virzienā, brauciena laikā neuzkrītoši vari izmantot telefonā esošo GPS programmatūru, lai redzētu pārvietošanās ceļu. Protams, jāņem vērā, ka katrā teritorijā vietējie iedzīvotāji zina labāk, kur pieejama kāds ērtāk izbraucams ceļš vai arī kur labāk nebraukt sastrēgumu dēļ, tāpēc maršruts nedaudz var nobīdīties no GPS piedāvātā ceļa, taču, ja jau kādu laiku Tevi māc šaubas par to, vai patiešām tiec vests tur, kur Tev nepieciešams nokļūt, pie pirmās izdevības taksi centies pamest, uz sēdekļa atstājot nedaudz naudas – drošība tomēr pirmajā vietā.

Logus turi aiztaisītus

Jā – arī tad, ja mašīnā valda bezgaiss un karstums. Lieta tāda, ka virkne zagļu iecienījuši apzagt tūristus, izmantojot sarkanās gaismas un atvērta loga priekšrocības. Protams, ja brauc pa šoseju, kur apstāties tuvākajā laikā nevajadzēs, vari logu atvērt.

Pārzini vietējās naudaszīmes

Ja dodies uz kādu no valstīm, kur netiek lietoti eiro, vismaz internetā iepazīsties ar to, kā izskatās vietējās naudaszīmes, lai gadījumā, ja taksistam Tev jāatdod lielāka naudas summa, Tu netiktu apkrāpts.

Čekliste Tavai ērtībai

Vai pirms ceļošanas vienmēr uztraucies, ka neesi paņēmis līdzi un izdarījis visu, kas nepieciešams? Neuztraucies – mēs esam sagatavojuši čeklisti, kurā atzīmētas visas galvenās lietas, kas Tev noteikti jāņem līdzi un jāizdara, pirms dodies ceļojumā!

Veselības pārbaude

Tāpat kā pirms došanās garākā braucienā jāpārbauda transportlīdzekļa kvalitāte, arī Tev pašam un pārējiem ceļotājiem nepieciešama “tehniskā apskate”, lai ceļojums izdotos lielisks un pēkšņi nesāktos veselības problēmas, kas var sabojāt visu prieku. Tu taču nevēlies, lai, piemēram, pēc pāris dienām par sevi sāk atgādināt kāds sāpošs zobs, kurā esošo caurumu pirms tam biji ignorējis, vai ne? Piemēram, ja esi stāvoklī, nepieciešams iegūt ārsta izziņu, kas ļauj doties ceļojumā – tikai tādā gadījumā lielākā daļa apdrošinātāju piedāvās savus pakalpojumus. Neiztrūkstošas ir arī dažādas potes un medikamentu lietošana, ja dodies uz kādu eksotiskāku valsti. Neaizmirsti arī par pirmās nepieciešamības medikamentiem, savukārt, ja ir kādas zāles, kuras Tev nepieciešams lietot, bet ceļojuma galamērķī ar to iegādi varētu rasties problēmas, paņem tās vairāk, nekā nepieciešams, lai gadījumā, ja tās nozaudēsi, Tev būtu rezerves. Taču pirms tam pārliecinies, vai par konkrēto zāļu ievešanu nevar tikt saņemts sods, un vai nav nepieciešams uzrādīt ārsta recepti vai citus dokumentus!

Ērta un uzticama soma

Jā, Tu noteikti teiksi, ka somu jau nu noteikti neaizmirsīsi, taču šoreiz uzsvars ir uz vārdiem “ērta un uzticama”. Ja nevēlies, lai ceļojuma laikā būtu jāsaskaras ar noberztiem pleciem vai sabojātu bagāžu, pievērs uzmanību somas (patiesībā visbiežāk – somu) kvalitātei.

Norēķinu karte

Dodoties ceļojumā uz kādu tālāku zemi, sazinies ar savas bankas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai norēķinu karte darbosies arī tur. Un, lai gan bieži vien tiek bilsts, ka gan Visa, gan Master kartes darbojas jebkur, reizēm patiesība mēdz būt citāda, tādēļ līdzi ieteicams ņemt vairāku veidu norēķinu kartes, un ideālajā variantā vienai no tām vajadzētu būt kredītkartei – ja nu gadās ārkārtēji un neatliekami izdevumi. Tāpat noteikti pievērs uzmanību arī norēķinu kartes (un visu dokumentu) derīguma termiņam.

Svarīgāko dokumentu kopijas

Vai zini veco labo padomu, ka skaidru naudu labāk glabāt vairākās vietās, lai gadījumā, ja garnadzis tiek klāt vienai no tām, Tev paliek pārējā nauda? Līdzīgu principu īsteno ar svarīgākajiem dokumentiem (pasi, lidmašīnas biļetēm, apdrošināšanas polisi, vīzu u.c.) – nokopē tos vismaz pāris eksemplāros un kādu no komplektiem paturi pats, bet kādu nodod citam līdzi ceļotājam. Un vēl – telefonā saglabā apdrošinātāja palīdzības numuru, lai, ja pēkšņi atgadīsies kāda liksta, palīdzība būtu zvana attālumā.

Informācija neparedzētiem gadījumiem

Pirms dodies ceļojumā, sagatavo sarakstu ar visiem svarīgākajiem telefona numuriem un adresēm, kurp vērsties, ja noticis kāds negadījums. Šādu informāciju vari atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā (kartē izvēloties konkrēto valsti). Taču vislabāk uzreiz sazināties ar apdrošināšanas kompāniju – visu pārējo viņi paveiks Tavā vietā.

Dažādi aksesuāri

Lai gan mājās palikušas saulesbrilles vai austiņas nav pati lielākā nelaime, tomēr arī šādas pavisam nelielas lietas var sabojāt noskaņojumu. Pirms došanās ceļa jūtīs pārbaudi, vai esi paņēmis līdzi:

 • Elektroierīču lādētājus;
 • Rozešu pārveidotājus (ja dodies uz valsti, kur tiek izmantotas cita veida rozetes);
 • Telefona/ pleijera austiņas;
 • Foto/ video kameru (protams, ja vien tādu vispār grasies izmantot);
 • Saulesbrilles;
 • Zobbirstīti un citus personīgās higiēnas piederumus;
 • Peldkostīmu (ja grasies peldēties);
 • Piemērotu apģērbu.

Noderīgas aplikācijas telefonam

Ejot līdzi laikam, mobilais telefons ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu ne tikai ikdienas gaitās, bet arī ceļojumos. Kvalitatīvas bildes un video? Mūzika, kuru dzirdi tikai Tu? Karte, ar kuras palīdzību atradīsi ceļu uz jebkurieni? Iespēja sazināties ar mīļajiem un tuvajiem no otra pasaules gala? To visu, kā jau zinām, spēj nodrošināt viedtelefons, taču vai zini ceļotājiem noderīgākās aplikācijas?

TripAdvisor – katra ceļotāja must-have

Vai vēlies apmeklēt kādu objektu, kafejnīcu vai arī apmesties viesnīcā, bet pirms tam tomēr gribi noskaidrot, kādas ir citu cilvēku atsauksmes par šo vietu? Nekādu problēmu – TripAdvisor ir paredzēta tieši šādam mērķim!

Wiffinity – bez interneta ne soļa

Savukārt, ja ceļojums Tev nav iedomājams bez interneta izmantošanas, Wiffinity ir tieši tas, kas Tev nepieciešams. Šajā aplikācijā atradīsi tās vietas, kur pieejams bezvadu internets, un, kas nav mazsvarīgi – saraksts regulāri tiek papildināts.

Ar XE vari justies kā finanšu eksperts

Noteikti kāda ceļojuma laikā esi saskāries ar problēmu saprast, vai 10 000 vietējās valūtas vienību par maltīti restorānā galu galā ir maz vai daudz. Aplikācija XE šādām problēmām ļaus izzust nemanot – ar tās palīdzību vari veikt konvertēšanu dažādu valūtu ietvaros.

GateGuru lidostā ļaus justies kā mājās

Apnikusi nīkšana lidostā, bet nevēlies klejot apkārt, lai atrastu ko interesantu? GateGuru ir paredzēta tieši tādiem, kā Tu – norādot, kurā lidostā šobrīd atrodies, saņemsi informāciju par to, ko šeit vari iesākt – sākot ar atpūtas zālēm un beidzot ar restorāniem.

Uzzini vairāk par savu lidojumu ar FlightStats

Gribi būt pirmais, kurš uzzina, ka lidojums aizkavēsies? Izmanto FlightStats aplikāciju! Viss, kas jāizdara Tev – ievadi informāciju par lidostu un lidojuma numuru, un visu nepieciešamo redzēsi pāris sekunžu laikā!

Ja nu situācija pavisam nopietna, palīdzēs SAS Survival Guide

Ja Tev ceļojumi asociējas ar vairāku dienu pārgājieniem necaurredzamos mežos, kāpšanu kalnos vai citu visnotaļ aktīvu un ekstrēmu atpūtu ārpus citu redzesloka, šai aplikācijai noteikti jābūt Tavā telefonā. Ar tās palīdzību vari apgūt prasmes un iegūt zināšanas, kas neļaus nobālēt Makgaivera priekšā!

Flush Toilet Finder – nosaukums runā pats par sevi

Pat tad, ja angļu valoda nav Tava stiprā puse, droši vien saprati, ka runa ir par tualetes atrašanu. Šķiet, ikviens no mums ir saskāries ar šo problēmu, taču, izmantojot Flush Toilet Finder, varēsi ātri un ērti noskaidrot, kur ir tuvākā tualete.

Mēs esam parūpējušies, lai Tu būtu nodrošināts ar nepieciešamo informāciju un zināšanām pirms došanās ceļojumā. Atlicis tikai pēdējais solis – iegādājies piemērotāko apdrošināšanas polisi, izmantojot mūsu ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumu!

IIZI novēl lielisku ceļojumu!