Drošs bizness= labs bizness.Esi drošs, esi IIZI!

Dronu apdrošināšana

Dronu apdrošināšana ir

TAVA IZVĒLE!

Atrodi labāko risinājumu ar IIZI

Dažādām uzņēmējdarbības un pētniecības vajadzībām arvien biežāk tiek izmantoti droni. Arī negadījumi, kuros ir iesaistīti bezpilota lidaparāti, un gadījumi, kad šāda lidaparāta izmantošana ir radījusi zaudējumus, kļūst arvien biežāki.

Ko var apdrošināt?

 • Dronus, kas pieder uzņēmumiem un tiek izmantoti uzņēmējdarbības vajadzībām.
  Piemēram, fotografēšanai, filmēšanai, dažādu reģionu izpētei un gaisa telpas novērošanai uz sauszemes un jūrā, preču piegādei, glābšanas pasākumiem un pētniecībai, ēku un konstrukciju tehniskā stāvokļa pārbaudei, nekustamā īpašuma nozarē, mērniecībā utt.
 • Šobrīd nav iespējams noslēgt līgumu par tādu dronu apdrošināšanu, kas tiek izmantoti vaļaspriekam vai militārām vajadzībām.

Kas tiek apdrošināts?

 • Drons un ar to saistītās ierīces (nozaudēšana, iznīcināšana, bojājumi).
 • Drona atgūšanas izmaksas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam vai ja notikusi avārijas nolaišanās.
 • Trešajām personām nodarītie zaudējumi (kas saistīti ar fizisku vai mantisku kaitējumu – civiltiesiskās atbildības apdrošināšana).
 • Juridiskās palīdzības un tiesiskās aizsardzības izmaksas.
 • Papildu apdrošināšana – profesionālās civiltiesiskās atbildības un darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
 • Prasījumi, kas ir saistīti ar datu aizsardzības vai privātuma pārkāpumiem.
 • Rezerves drona vai aprīkojuma nomas maksa.

Kāpēc ar dronu izmantošanu saistītās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir tik svarīga?

 • Nodarītie bojājumi var būt ļoti plaši un pat desmitkārtīgi pārsniegt drona vērtību (mūsu piedāvātais apdrošināšanas limits ir 1,3 miljoni EUR).
 • Jūsu klienti pieprasa līgumiskās atbildības apdrošināšanu, kas sedz ar dronu izmantošanu saistītos zaudējumus.
 • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz arī juridiskās palīdzības un tiesiskās aizsardzības izmaksas.

Kas tiek atlīdzināts?

 • Drona remonta izmaksas vai drona tirgus vērtība.
 • Drona atgūšanas izmaksas (ievērojot noteiktus ierobežojumus).
 • Prasījumi, kas saistīti ar zaudējumiem, kuri lidaparāta izmantošanas dēļ ir radušies trešajām personām (saistībā ar fizisku kaitējumu, piemēram, miesas bojājumiem, vai mantisku kaitējumu, piemēram, bojājumiem, kas nodarīti personas mājoklim vai automobilim).
 • Juridiskās palīdzības izmaksas saistībā ar apdrošināšanas gadījumu, uz kuru attiecas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Kas netiek atlīdzināts?

 • Dronu izmantošana reģionos, kuros pastāv īpaši augsts risks, ir izslēgta vai arī ir pieļaujama tikai tad, ja ir noslēgta atsevišķa vienošanās (citos aspektos apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē).
 • Zaudējumi, kas saistīti ar lidaparāta bojājumiem nolietojuma, vecuma, avārijas, defekta vai kļūmes dēļ.
 • Zaudējumi, kas drona izmantošanas dēļ nodarīti paša apdrošinājuma ņēmēja īpašumam.
 • Zaudējumi, kas saistīti ar lidaparāta pretlikumīgu izmantošanu.
 • Zaudējumi, kas saistīti ar ražotāja ieteikumu neievērošanu lidaparāta pacelšanās vai nolaišanās laikā.

Kas ir jādara, lai saņemtu piedāvājumu?

Lai saņemtu detalizētu piedāvājumu, lūdzu nosūtiet mums apdrošināšanas pieteikumu:

Pieteikumā ir jānorāda šāda informācija:

 • ziņas par uzņēmumu un uzņēmuma kontaktinformācija;
 • jomas, kurās attiecīgais lidaparāts tiks izmantots;
 • pieredze un iegūtā kvalifikācija;
 • informācija par attiecīgo dronu un ar to saistītajām ierīcēm – ražotājs, modelis, sērijas numurs, ražošanas gads, vērtība;
 • agrākie apdrošināšanas gadījumi;
 • vēlamā apdrošinājuma summa (drona, ar to saistīto ierīču un vispārējās civiltiesiskās atbildības papildu apdrošināšana);
 • Latvijas civilās aviācijas pārvaldes izdotas licences kopija vai apliecinājums, ja tāds Jums ir nepieciešams drona izmantošanai.

Drona atbildības polises cena par 1.3 miljonu atbildības limitu, ar starptautisku darbības teritoriju ir no 250 EUR, ieskaitot brokera pakalpojuma maksu.

Mēs parūpēsimies, lai Tu saņemtu pašu labāko risinājumu!