Drošs bizness= labs bizness.Esi drošs, esi IIZI!

Kiberrisku apdrošināšana

Kiberrisku apdrošināšana ir

TAVA IZVĒLE!

Atrodi labāko risinājumu ar IIZI

Kiberrisku apdrošināšana paredzēta uzņēmumiem, kuru ikdienas darbība ir atkarīga no dažādām informācijas tehnoloģiju sistēmām un tīmekļa risinājumiem vai kuri apkopo iedzīvotāju personas datus (veselības informāciju, citus personas datus), vai būtisku finanšu informāciju (kredītkaršu datus, grāmatvedības datus).

Ar kiberriskiem saistītās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana garantē vispusīgu aizsardzību, kas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ļauj atjaunot vai izlabot uzņēmuma datus, datorsistēmas vai tīmekļa risinājumus.

Kādi ir iespējamie riski?

 • Uzņēmuma rīcībā esošo datu (personas datu vai finanšu informācijas) noplūde, zādzība vai ļaunprātīga izmantošana.
 • Informācijas sistēmu, datu tīklu, vietņu vai tīmekļa risinājumu darbības traucējumi vai ļaunprātīga iejaukšanās to darbībā (piemēram, uzlaušana).
 • Datorvīrusi.
 • Datorkrāpšana.

Kas tiek atlīdzināts?

Apdrošināšanas noteikumu pamatā ir visu risku apdrošināšanas princips, un tie garantē vispusīgu apdrošināšanas segumu. Kopumā kiberrisku apdrošināšana aptver tos īpašuma, uzņēmējdarbības pārtraukšanas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izņēmumus, kas attiecas uz finansiāliem zaudējumiem, kuri saistīti ar datiem, IT sistēmām u. tml.

Kiberrisku apdrošināšana un citi apdrošināšanas risinājumi

Uzņēmums var iegādāties apdrošināšanu, lai aizsargātu uzņēmuma datus, datorsistēmas un tīmekļa risinājumus, kas parasti nav ietverti uzņēmumiem paredzētajos apdrošināšanas risinājumos vai ir no tiem izslēgti.

 • Uzņēmuma īpašuma apdrošināšana Digitālos datu nesējus, programmatūru, informāciju un datus nav iespējams apdrošināt, noslēdzot īpašuma apdrošināšanas līgumu. Tas pats attiecas arī uz elektronisko risku apdrošināšanu.
 • Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana Zaudējumi, kas saistīti ar informācijas sistēmu vai tīmekļa risinājumu darbības traucējumiem, netiek uzskatīti par apdrošināšanas gadījumu, jo uzņēmējdarbības pārtraukšana ir saistīta ar zaudējumiem īpašuma apdrošināšanas izpratnē.
 • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Uzņēmuma vispārējās, profesionālās vai produkta atbildības apdrošināšanas polisē nav paredzēts atlīdzināt trešo personu prasījumus saistībā ar zaudējumiem, kas radušies informācijas sistēmu vai tīmekļa risinājumu darbības traucējumu dēļ.

Piemēri:

 • Interneta veikala vietne tiek uzlauzta, un tiek nodarīti zaudējumi, vai arī attiecīgā vietne kļūst nelietojama.
 • Tiek nopludināta sensitīva personas veselības informācija vai personas dati.
 • Kredītkaršu dati nonāk nepareizās rokās.
 • Tiek nozagts portatīvais dators, kurā ir saglabāta svarīga informācija.
 • Datorvīruss iznīcina datus, kas nepieciešami saimnieciskās darbības veikšanai.

Telefona nr.

Mēs parūpēsimies, lai Tu saņemtu pašu labāko risinājumu!