Drošs bizness= labs bizness.Esi drošs, esi IIZI!

IT profesionālās atbildības apdrošināšana

IT profesionālās atbildības apdrošināšana ir

TAVA IZVĒLE!

Atrodi labāko risinājumu ar IIZI

Sagatavojot IT uzņēmumu profesionālās atbildības apdrošināšanas risinājumu, esam ņēmuši vērā šīs mainīgās nozares īpatnības un attīstības tendences. Tehnoloģiju uzņēmumu vajadzības nav vienkāršas. Tas nozīmē, ka šo uzņēmumu apdrošināšanai ir jābūt iespējami vispusīgai un viegli pielāgojamai.

IT uzņēmumu apdrošināšana ir profesionālās darbības apdrošināšana, kas sedz riskus, ar kuriem saskaras informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumi. Galvenokārt tā ir profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, taču ir iespējams apdrošināties arī pret izdevumiem un zaudējumiem, kas varētu rasties pašam apdrošinājuma ņēmējam.

Kas tiek apdrošināts?

Apdrošināšanas paredz atlīdzināt izdevumus, kas ir saistīti ar apdrošināto tehnoloģiju nepareizu darbību vai kļūdām, kas ir pieļautas, sniedzot IT pakalpojumus.

 • Zaudējumi, kas saistīti ar uzņēmuma profesionālo darbību – apkalpošanas vai sistēmas kļūdas, kas ir radušās kļūdainas rīcības vai bojājumu dēļ.
 • Zaudējumi, kas saistīti ar līguma noteikumu pārkāpumu – netīšs līguma noteikumu pārkāpums, tostarp gadījumos, kad sistēma nedarbojas, kā paredzēts, vai neatbilst kvalitātes, drošības vai standartu prasībām, vai ir pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības vai informācijas konfidencialitātes prasības.

Papildu apdrošināšanas ietvaros var apdrošināt arī izdevumus, kas varētu rasties apdrošinājuma ņēmējam. Papildu apdrošināšana ietver civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kiberuzbrukuma gadījumā, kiberrisku apdrošināšanu, izdevumus, kas saistīti ar privātuma pārkāpumu un informēšanu par to, multimediju nozarē strādājošo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, prasības, kas ir saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, juridisko izdevumu apdrošināšanu, materiālos zaudējumus utt.

Kas ir IT profesionālās atbildības apdrošināšanas produkta mērķauditorija?

Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kas sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus vai ražo informācijas tehnoloģiju produktus.

Piemēram, uzņēmumi, kas izstrādā programmatūru (grāmatvedības, personāla vadības, pretvīrusu, bankas pakalpojumu, datorprojektēšanas (CAD), datorspēļu, ražošanas, tirdzniecības un citas programmas), sniedz telekomunikāciju, tīmekļa, programmatūras testēšanas vai maksājumu pārvaldības pakalpojumus, nodrošina analītiskās platformas, izstrādā lietotnes, nodrošina to pārvaldību un mitināšanu, sniedz mākoņpakalpojumus, dokumentu un datu pārvaldības pakalpojumus, nodrošina IT personāla atlasi un apmācību, ražo datoraparatūru, izstrādā un uztur sociālo tīklu platformas, izstrādā tīmekļa vietnes utt.

Kāpēc IT uzņēmumu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir tik svarīga?

 • Tā nodrošina prasījumu apmierināšanai nepieciešamos līdzekļus, kuri var nebūt pieejami uzņēmuma kontos.
 • Tā garantē juridisko palīdzību, lai uzņēmumiem būtu vieglāk izskatīt un apmierināt vai atspēkot nepamatotus prasījumus.
 • Tā sniedz drošības sajūtu esošajiem uzņēmuma sadarbības partneriem un ir papildu pārdošanas arguments jauniem partneriem.
 • Tā palīdz izpildīt iepirkumu prasības.
 • Prasība iegādāties attiecīgo apdrošināšanu var būt paredzēta līgumā, īpaši ar ārzemju partneriem.

Kas tiek atlīdzināts?

Tiek atlīdzināti kompensācijas prasījumi, kas ir saistīti ar šādiem apstākļiem:

 • nolaidība, kļūdas, nepilnības, konsultācijas, neprecīza vai maldinoša informācija vai publikācijas;
 • saistību neizpilde neuzmanības vai nepietiekamas kvalifikācijas dēļ;
 • līguma noteikumu pārkāpums, tostarp netīšs līguma noteikumu pārkāpums;
 • negodīga uzņēmuma darbinieku, līgumpartneru vai stažieru rīcība;
 • izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu aizstāvību vai atspēkotu prasījumus.

Kādos gadījumos atlīdzība netiek izmaksāta?

 • Ja ir notikusi apdrošinātāja krāpšana.
 • Ja ir apzināti veiktas pretlikumīgas darbības.
 • Ja ir nelikumīgi saņemts atalgojums vai gūts personisks labums.
 • Ja attiecīgais gadījums ir bijis zināms pirms apdrošināšanas polises izdošanas.
 • Ja attiecīgie zaudējumi ir atlīdzināti saskaņā ar citiem apdrošināšanas līgumiem.

Telefona nr.

Mēs parūpēsimies, lai Tu saņemtu pašu labāko risinājumu!