nga-epasts4

Ikdienā ar mums var atgadīties tik daudz kas negaidīts, turklāt nelaime nenāk viena – bieži vien, ja neesam izveidojuši uzkrājumus neparedzētiem gadījumiem, vēl arī jāmeklē līdzekļi, lai tiktu galā ar nelaimes sekām. Ir lieliski, ja šādos brīžos palīdzēt var draugi vai radinieki, tomēr vēl labāk, ja esi apdrošināts un nelaimes gadījumā vari paļauties uz to, ka daļu no iztērētās naudas segs apdrošinātājs.

Ņemiet vērā, ka arī šogad darbinieki var apdrošināt savus tuviniekus, turklāt noteikums 4.1.2. (Netiek apdrošinātas personas, kuras līguma noslēgšanas brīdī ir vai apdrošināšanas līguma darbības laikā kļūst 70 gadus vecas. Personas, sākot no 70 gadu vecuma un vecākas, tiek apdrošinātas, pusēm par to īpaši vienojoties un izdarot atzīmi polisē) NAV SPĒKĀ!

Uzzini, kurš variants Tev ir vispiemērotākais:

 

   

 • Nāves risks
 • Invaliditātes risks
 • Kaulu lūzumi, traumas, apdegumi
 • Slimnīcas dienas nauda
 • Ārstēšanās izdevumi*
 • Kosmētiskās operācijas*

STANDARTS

€11 /GADĀ

 • Nāves risks 15,000€
 • Invaliditātes risks 15,000€
 • Kaulu lūzumi, traumas, apdegumi 4,500€
 • Slimnīcas dienas nauda 15€ dienā
 • Ārstēšanās izdevumi* 1,000€
 • Kosmētiskās operācijas* 1,500€

SPORTS 1

€15 /GADĀ

 • Nāves risks 8,000€
 • Invaliditātes risks 15,000€
 • Kaulu lūzumi, traumas, apdegumi 4,000€
 • Slimnīcas dienas nauda 15€ dienā
 • Ārstēšanās izdevumi* 1,000€
 • Kosmētiskās operācijas* 1,500€

SPORTS 2

€25 /GADĀ

 • Nāves risks 8,000€
 • Invaliditātes risks 15,000€
 • Kaulu lūzumi, traumas, apdegumi 4,000€
 • Slimnīcas dienas nauda 15€ dienā
 • Ārstēšanās izdevumi* 1,000€
 • Kosmētiskās operācijas* 1,500€

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi – izdevumi (medicīniskais transports, pirmā vizīte ambulatorā ārstniecības iestādē, ārsta izrakstītie pretsāpju medikamenti un pārsienamie līdzekļi), kas nepieciešami nelaimes gadījuma rezultātā, 2% apmērā no seguma summas nāves gadījumam, bet nepārsniedzot 150 EUR vienai personai vienā apdrošināšanas gadījumā. Netiek apmaksāta uzturēšanās stacionārā.

Kosmētisko operāciju izdevumi – atlīdzība, ko saņem apdrošinātais, ja nelaimes gadījuma rezultātā tiek veikta kosmētiskā operācija viena gada laikā pēc negadījuma, 10% apmērā no seguma summas nāves gadījumam, bet nepārsniedzot 1500 EUR vienai personai vienā apdrošināšanas gadījumā.

Ar apdrošināšanas noteikumiem vari iepazīties šeit.

Neskaidrību gadījumā sazinies ar mums!